Blog3

       İthalatını yapıp getirdiğimiz ürünleri Bilim ve teknolojinin yanı sıra tüketicilerimizin talepleri doğrultusunda kendimizi geliştirerek maksimum kaliteyi sunmayı kendimize amaç edinmişizdir. Ürünlerin fabrika üretim aşamasından müşteriye ulaşıncaya kadarki safhada, hatta müşterinin malzemeyi işleme safhasından dan montaja kadarki tüm aşamalarda malzemelerin hem kimyasal hem de mekanik etkileri, çevreye karşı gösterdikleri reaksiyonlar tedarikçilerimiz ile beraber takip edilerek teknik veriler yakından takip edilmektedir.

 

       Türk sanayisinde ki gereksinimler zaman içinde çok çeşitlilik gösterdiğinden pazarda rekabet gücümüzü arttırabilmek aynı zamanda çeşitliliği sağlayabilmek için Finansman kaynakları ile teknolojimizi en üst seviyede tutmayı kendimize hedef edinmişizdir.

 

       AR-GE Çalışmalarımızın temel konuları şu şekildedir ;

 

- Ürünlerde uygun fiyat ve yüksek kaliteyi elde etmek.

- Türk sanayisinin gereksinimleri karşılamak.

- Tedarikcilerimiz ve Tüketicilerimiz ile Ürünler konusunda birlikte çözüm üretmek.

- Finansman ve Teknoloji Kaynaklarını Optimum seviyelerde tutmak.