Blog3

İŞ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİMİZ,

» Çalışma şartlarına uygun kişisel koruyucuları tespit etmek ve çalışanların kullanımını sağlamak 

» Makine ve tesisler bünyesinde ortaya çıkabilecek riskleri tespit etmek ve iyileştirmek 

» Yangın risklerine uygun tesisat yapılması ve kontrollerin yapılmasını organize etmek

» Tüm alanların denetlenmesini sağlamak

» İş güvenliği kurallarının dokümante edilmesi, sonuçların istatistiklerinin tutulması ve duyurulması

» Çalışanların iş güvenliği riskleri konusunda fikirlerine başvurulması

» Tehlike ve risklerin bertaraf edilmesi için teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve devreye alınması

» Çalışma şartlarının ergonomik hale dönüştürülmesi

» Acil durumlara karşı planlar yapılması ve uygulanmasının organize edilmesi

» Yasal yönetmeliklerin gereklerinin takip edilmesi ve uygulanması

» Kaza öncesi ve sonrası risklerin tespiti edilmesi ve tekrarlanmasının önlenmesi için risk değerlendirmeler yapılması ve aksiyonlar alınması

» Çalışanların bilincini artırmak için duyurular, konuşmalar, işaretler, eğitimler, tatbikatlar ve sunumlar yapılması

» Araçlar ile yapılan taşıma ve kaldırma faaliyetlerinde emniyet tedbirlerini artırmak ve kontroller gerçekleştirmek

» Yüksekte ve çukurda yapılan çalışmalarda emniyet tedbirlerini tüm çalışanlarımıza ve hizmet firmalarımıza uygulamak ve yenilikleri sahaya yansıtmak.